Představujeme se Vám  sportovní klub SK SKIVELO neslyšících Olomouc, který je registrován v Českém svazu neslyšících sportovců (ČSNS) a ČUS. Tento klub byl založen především pro podporu mladých sportovců a zaměření se na provoz výkonnostních sportů, především na lyžování a cyklistiku. Nezabýváme se jen těmito sporty, ale ostatní sporty děláme především pro mládež jako prevenci proti patologickým jevům společnosti.

   Našimi členy nejsou jen z Olomouckého kraje, ale z celé republiky a máme i několik reprezentačních sportovců.

            – 50 let existuje sport neslyšících v Olomouci, že my v SKIVELO navazujeme na tradici provozování sportu neslyšících v Olomouci, která v posledních letech upadla a přežíval jen volejbal…(v minulosti oddíl neslyšících TJ LOKOMOTIVA byla mimo jiné  např. i sportovní střelba,)..SKN Olomouc se po výroční schůzi, plánované na leden,únor 2002 (a vyřešení náležitostí: evidence, majetek, apod.) rozpadne a zanikne..

            – V celé ČR prakticky těmto úspěšným, avšak finančně náročným sportům – lyžování a cyklistika- žádné sportovní kluby neslyšících nevěnují pozornost…

            –  Pár úspěšných jedinců, kteří se v individuálních sportech prosadili, jsou většinou takoví sluchově postižení, kteří s pomocí sluchadla se normálně sociálně zapojí  do komunikace s většinovou”slyšící” veřejností. Zapojí se kdekoliv do existujících sportovních klubů, domluví se s trenéry i se spoluhráči, mají možnost sportovního růstu a podobně…

Z těchto sportovců jsou zpravidla ti nejlepší sluchově postižení sportovci.

Co však ti neslyšící, kteří nemají to štěstí se normálně zapojit do komunikace a tím provozování svého oblíbeného sportování kdekoliv a zlepšovat se ???

               Proto i z těchto důvodů vznikl první specializovaný SK neslyšících v ČR, aby tyto individuální sporty(lyžování a cyklistika), ve světovém měřítku tak úspěšné -i nadále v budoucnu mohly v ČR existovat a rozvíjet se…

           – Ve SKIVELO jsou ve výboru zkušení, odborně zdatní funkcionáři nebo dokonce aktivní sportovci, což je zárukou životaschopnosti klubu..V tomto klubu neexistuje ani tzv. “diskriminace naruby”- kdy neslyšící neradi mezi sebou vidí slyšící

          –  Členové  výboru SK SKIVELO Neslyšících Olomouc i mnozí zakládající členové klubu patří mezi ty, co dlouhá léta v Olomouci a okolí pořádali, organizovali mnohá Mistrovství, mítinky, závody, turnaje nejen na národní ale i mezinárodní úrovni (MČR v lyžování, atletice, plavání, ledním hokeji, šachu, v atletice, turnaje-plážový volejbal, kuželky,aj..)

            –  SKIVELO má zájem  a prosazuje i nadále úzkou spolupráci s Katedrou aplikované tělesné výchovy FTK UP Olomouc

          –   SKIVELO ač hlavním zaměřením na lyžování, běžeckém lyžování, cyklistiku, orientačním běhu a všechny sporty mládeže – se neuzavírá ani dospělým sportovcům, provozujících jiné sporty, např. volejbal, futsal, stolní tenis apod…

            –  SKIVELO-funguje na samostatnosti,schopnostech  a výkonnosti oddílů-při vertikálním členění

Print Friendly, PDF & Email